Är risken att skuldsätta sig större för den som spelar på casino online? Det ska ett forskningsprojekt ta reda på.

Hur ser ekonomin ut för de som spelar riktigt mycket på online casino? Det ska ett forskningsprojekt initierat av Kronofogdemyndigheten ta reda på.Kronofogdens kontor

Genom en enkätundersökning med 1000 respondenter ska Anders C Håkansson, professor i beroendemedicin och inriktad på spelberoende, kartlägga om de som spelar mycket på nätcasinon löper större risk att skuldsätta sig. Mer information om forskningsprojektet finns att läsa på Kronofogdens sajt. Det är just kronofogden som finansierar forskningsprojektet, genom att skjuta till 650 000 kronor. Mer specifikt kommer studien att fokusera på:

  • Spelattityder
  • Psykisk ohälsa
  • Attityder till spelreklam
  • Låne- och skuldsättningsbeteende

De frågor som studien ska besvara är:

  1. I hur stor utsträckning använder de som spelar på lån använder sms-lån och andra typer av lån för att finansiera sitt spelande.
  2. Vilka är de riskfaktorer som finns, och som kan leda till överskuldsättning, hos de som spelar mycket?

Ta inte ett lån i onödan

Det är viktigt att tänka efter ordentligt innan man tar ett lån. Expressen har satt samman en guide med saker att tänka på innan man tar ett lån. Den guiden finns att läsa här. Guiden är inte specifikt inriktad på spelande, utan på livet i stort, men den är lika användbar för den som plötsligt har spelat för lite för mycket.

Den som är överskuldsatt kan få hjälp med skuldsanering, men det är inte många som ansöker om detta. Det kan ofta vara långa väntetider för att få hjälp av kommunens skuldsanering. Men en viktigare anledning kan vara den känsla av uppgivenhet som drabbar många överskuldsatta. Det visar en rapport från Linnéuniversitetet, som man kan läsa mer om här. Även denna rapport har finansierats av Kronofogdemyndigheten.

Lisbeth Sandvall, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, säger att det krävs nya frågeställningar kring överskuldsättning. Istället för att fråga sig varför de som drabbas inte ansöker om skuldsanering är det bättre att fråga vilka faktorer som gör att en individ behöver ansöka om skuldsanering. Hon anser själv att det beror på en kombination av strukturella och individuella faktorer.